Minőség. Komplexitás. Egyensúly.
Cél. Stratégia. Megoldás.
RÓLUNK​

Bemutatkozás

A Kaiser&Pilisi Ügyvédi Társulást abból a célból hozták létre alapítói, hogy modern, dinamikus és komplex gondolkodásmódjuk felhasználásával prémium minőségű jogi szolgáltatást nyújtsanak ügyfeleik részére, megfelelve minden elvárásnak, amelyet napjaink korszerű gondolkodása megkövetel az ügyvédi hivatástól.

A Kaiser&Pilisi csapata mély tudásának, felkészültségének és széles körű tapasztalatának köszönhetően – nagyvállalatokat és magánszemélyeket is felvonultató – stabil ügyfélkörnek nyújt hiteles és megbízható jogi szolgáltatást. Munkájukat kreatív, ügyfélközpontú gondolkodás, maximalizmus, professzionalizmus és precizitás jellemzi.

Küldetésünk, hogy ügyfeleink célkitűzéseit szem előtt tartva, a jogszabályi keretek között olyan stratégia mentén nyújtsuk jogi szolgáltatásainkat, amelynek célja valódi és egyszerű megoldás szolgáltatása

Filozófiánk
RÓLUNK

Alapítók

dr. Kaiser Kristóf
Partner

Kristóf 5,00 átlagú “Summa Cum Laude” minősítéssel, évfolyamelsőként végzett a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Egyetemi évei alatt szakkollégiumi tagozatvezető volt, országos tanulmányi versenyeken győzedelmeskedett. Ügyvédjelöltként nemzetközi ügyfélkörrel rendelkező ügyvédi irodában dolgozott.

MAXIMALIZMUS, PROAKTÍV HOZZÁÁLLÁS, JÓ STRATÉGIAALKOTÁSI, KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉG, ÉS AZ ÜGYFÉLIGÉNYEK FELTÉRKÉPEZÉSÉRE IRÁNYULÓ SZENZITIVITÁS JELLEMZI.

Fiatal kora ellenére Kristóf magas szintű jogi ismeretekkel rendelkezik szerződések jogával, tranzakciókkal, társasági joggal, a pénzügyi szektort érintő ügyekkel, továbbá az értékpapír joggal kapcsolatban.

Kristóf közreműködött Magyarország első, új típusú Munkavállalói Résztulajdonosi Programjának felállításában, korszerű gondolkodásmódjával számos pénzügyi intézménynek, illetve gazdasági társaságnak segített optimalizálni működését. Kreatív, strukturált észjárását kamatoztatta a társasági jog és az adójog területén is, otthonosan mozog a számok világában.

VITORLÁS VERSENYZÉS

Kristóf gyerekkorától versenyszerűen vitorlázik, 2008-tól 2010-ig olimpiai válogatott kerettag volt. 2008-ban megkapta a „Veszprém Megye legjobb sportolója” különdíjat. Az olimpiai felkészülési programot és a nemzetközi versenyzést egyetemi tanulmányai miatt hagyta abba, azóta többszemélyes hajóosztályokban versenyez. Jelenleg Magyarország egyik leggyorsabb versenykatamaránjával versenyző csapat kormányosa, illetve csapatfőnöke. A sportban szerzett készségeit, profizmusát ügyvédi hivatása gyakorlása során kamatoztatja.

Eredményei: Hatszoros Magyar Bajnok, illetve sokszoros Magyar Bajnoki helyezett, Európa Kupa-győztes, Fehérszalag abszolút 1. helyezett, háromszoros Kékszalag osztályhajó 1. helyezett, összetett 2. és 3. helyezett.

dr. Pilisi Fanni LLM
Partner

Fanni 2012-ben szerzett diplomát a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A diploma megszerzését követően felvételt nyert az Egyetem doktori képzésére, melynek keretében a Büntetőjogi Tanszék Ph.D. jelöltjeként folytatta tanulmányait. Fanni a Büntetőjogi Tanszék munkatársaként mind a tudományos, mind az oktatói életben aktív szerepet vállalt.

FANNI A BÜNTETŐJOG TERÜLETÉN SOKÉVNYI TAPASZTALATOT ÉS KÉSZSÉGEKET SAJÁTÍTOTT EL, ​MIND A VÉDELEM, MIND A SÉRTETTI KÉPVISELET ELLÁTÁSA KÖRÉBEN.

Kutatási területe a hivatali és korrupciós bűncselekmények elméleti és gyakorlati kérdései. E témával kapcsolatban számos cikke, tanulmánya jelent meg több, jóhírnévnek örvendő és szakmailag elismert szakfolyóiratban. 2016. évben szerzett abszolutóriumot, valamint ugyanebben az évben sikeres doktori szigorlatot tett.

Fanni fontosnak tartja szakmai tudásának folyamatos frissítését, kiemelt jelentőséget fordít a jogszabályok naprakész ismeretére. Speciális szakismereteinek bővítése céljából gazdasági büntetőjogi szakjogász (LL.M.) képesítést szerzett a Pécsi Tudományegyetemen, 2015-ben.

Fanni egyetemi évei alatt mind a vád, mind pedig a védelem oldalán szakmai gyakorlatot szerzett. Ügyvédjelölti éveit kezdetben Pécsett, majd 2015. évtől Budapesten töltötte, ahol lehetősége volt több, nagy jelentőséggel bíró gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos büntetőeljárásban aktív szerepet vállalni, és azokból szakmai tapasztalatokra szert tenni. 2017-ben jogi szakvizsgát tett.
RÓLUNK

Munkatársak

dr. Fejes Judit

Senior ügyvéd

dr. F. Fekete Zoltán

Ügyvéd

dr. Pilisi Gitta

Ügyvédjelölt

dr. Rinfel Márton

Ügyvédjelölt

dr. Auer Gréta

Ügyvédjelölt

Adamcsek-Mester Ágnes

Irodavezető

dr. Fejes Judit

Senior ügyvéd

Judit 2015-ben szerzett diplomát a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ügyvédjelöltként polgári joggal foglalkozó budapesti ügyvédi irodában dolgozott, ahol széleskörű tapasztalatot szerzett az ingatlanjog, a társasági jog, a csőd, felszámolás és más fizetésképtelenségi eljárások területén, valamint polgári peres eljárásokban.

Judit 2020 júliusa óta együttműködő ügyvéd Társulásunknál, ahol jogi személyek működésével összefüggő komplex jogi átvilágításokat végez, valamint szabálytalansági eljárásokban való jogi képviseletet lát el. Emellett társasági-, ingatlanjogi ügyekben, valamint fizetésképtelenségi eljárások területén működik közre.

dr. F. Fekete Zoltán

Ügyvéd

Zoltán 2006-ban a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte meg jogi diplomáját, majd 2008-ban a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán jogász-közgazdász szakirányú szakvégzetséget szerzett. A kötelező joggyakorlat után 2010-ben jeles minősítéssel teljesítette jogi szakvizsgáját. 2010-től ügyvédként, 2015-től pedig ügyvédi praxisa mellett felszámolóbiztosként dolgozik.

2013-ban a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán kitűnő minősítéssel fizetésképtelenségi-csődjogi szakjogász diplomát szerzett.

Zoltán szakterülete a polgári jog, a társasági jog, a gazdasági jog, valamint a fizetésképtelenségi jogterület.

dr. Pilisi Gitta

Ügyvédjelölt

Gitta 2022-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett jogászként, 4,5-ös átlaggal „cum laude” minősítéssel. Egyetemi évei alatt demonstrátorként tevékenykedett a Bűnetetőjogi Tanszéken, illetve több félévben is részesült az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjban.

Szakmai gyakorlatát irodánkban töltötte, amelynek során polgári jogi és társasági jogi területeken kívül betekintést nyerhetett az iroda büntető ügyekkel foglalkozó divíziójába is.

dr. Rinfel Márton

Ügyvédjelölt

Márton jogi diplomáját „summa cum laude” minősítéssel a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán szerezte. Egyetemi évei alatt szakkollégiumi tag volt, több tanulmányi ösztöndíjban is részesült. Márton az egyetem befejezését követően Erasmus+ ösztöndíj program keretén belül szakmai gyakorlatot teljesített Bécsben. Márton ügyvédjelölti évei alatt közreműködött több büntetőügyben, valamint jelentős tapasztalatra tett szert a polgári jog területén is. Márton ügyvédjelöltként 2022. évben csatlakozott ügyvédi irodánkhoz, munkanyelve a magyar és a német.

dr. Auer Gréta

Ügyvédjelölt

Gréta 2022-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán summa cum laude minősítéssel végzett. Az Óriás Nándor Szakkollégium bűnügyi tagozatának tagjaként aktívan részt vett az egyetemi közösség életében, publikációja is megjelent és 9 félévben az Igazságügyi Minisztérium Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjában részesült.

Szakmai gyakorlatát Szombathelyen, egy főként polgári ügyekkel foglalkozó ügyvédi irodában töltötte, ahol megalapozta jogi ismereteit.

Mester Ágnes

Irodavezető

Ágnes 2013-ban végzett a PTE Állam- és Jogtudományi kar jogiasszisztensi szakképzésén.

2020. januárjában csatlakozott az irodához. Fő feladatai közé tartozik az adminisztráció és az iroda mindennapjainak koordinációja. Ezeken kívül fontos szerepe van a jogi munkák előkészítésében is, az iratszerkesztésben és az ügyviteli felületek kezelésében.